احتراما برنامه درمانگاههای اینجانب در بیمارستان شهدای تجریش به اطلاع میرسد:

کلینیک ویژه: یکشنبه و چهارشنبه ها بعدازظهر

درمانگاه آموزشی: چهارشنبه ها صبح

ایام هفته/بیمارستان

مفید

شهدای تجریش

صبح

بعد از ظهر

صبح

بعدازظهر

شنبه

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

در ضمن به اطلاع میرساند ...


احتراما برنامه درمانگاههای اینجانب در بیمارستان شهدای تجریش به اطلاع میرسد:

کلینیک ویژه: یکشنبه و چهارشنبه ها بعدازظهر از ساعت 15

درمانگاه آموزشی: چهارشنبه ها صبح ساعت 11-12

 

در بیمارستان شهدای تجریش تا اطلاع ثانوی پذیرش در روز مراجعه در نوبت صبح یا بعداز ظهر انجام شده و نیازی به شماره گیری قبلی نخواهد بود.

لازم بذکر است کلینیک ویژه بیمارستان کودکان مفید در بعداز ظهر  روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 14 لغایت 17 و درمانگاه اموزشی صبح شنبه ها برقرار میباشد.

تلفن گویای  سیستم شماره دهی بیمارستان مفید:8-26410091 

 تعیین وقت قبلی از یک هفته قبل از مراجعه امکان پذیر خواهد بود.