به اطلاع کلیه دوستداران علم میرسانم به فضل الهی اولین کنگره بیماریهای روماتیسمی کودکان ایران با استقبال بیش از حد انتظار شرکت کنندگان و اساتید دانشگاههای  علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،و اردبیل برگزار گردید. از میان 40 مقاله رسیده به دبیرخانه کنگره، 33 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که 28 مقاله بصورت سخنرانی و 4 مقاله بصورت پوستر ارائه شد. از حضور سبز تمامی دوستان در این کنگره سپاسگزارم.