امروز میخواهم کمی در مورد اصول کلی خودمراقبتی برای بیمارانی که در مواجهه با سرما یا استرس دچار رنگ پریدگی و کبودی و یا درد در انگشتان میشوند برایتان بنویسم. چند توصیه دارم که در ادامه مطلب به آنها خواهم پرداخت.


رینود چه بطور اولیه باشد چه بطور ثانوی ایجاد شده باشد در درمانش اصولی حاکم است که به همه بیماران در قدم اول توصیه میکنیم تا آنها را رعایت کنند:

1) پرهیز از سرما

2) به حداقل رساندن استرسهای هیجانی

3) پوشیدن لباس گرم: پوشش بیمار حتی المکان شامل جوراب، زیرپوش، زیر شلوار بلند، روپوش، کلاه  و لباسهای چند لایه باشد

4) گرم نگهداشتن دست و پا: دستکش حتما استفاده شود و از نوعی باشد که یکجا برای هر 4 انگشت کنار هم داشته باشد. میتوان از گرم کننده الکتریکی و یا شیمیایی برای این منظور استفاده کرد.

5) در حین حملات میتوان از متدهای گرم کننده برای پایان بخشیدن به حملات استفاده کرد. نظیر قرار دادن دستها زیر آب گرم یا در چینهای بدن نظیر ناحیه زیر بغل

6) چرخاندن بازوها با الگوی آسیاب وار 

7) اجتناب از تغییر سریع درجه حرارت نظیر حرکت سریع از محیط گرم به سرد، هوای سرد مرطوب یا باد سرد

8) اجتناب از سیگار

9) اجتناب از داروهای مقلد سمپاتیک یا محرک دستگاه عصبی مرکزی نظیر آنی هیستامین دکونژستان، آمفتامین، قرصهای رژیمی و غیره