سمینار تازه های روماتولوژی به همت گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به یادبود استاد شفیع زاده با همکاری اساتید به نام دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روزهای هفتم و هشتم خرداد ماه در سالن کنفرانس بیمارستان لقمان برگزار گردید. تازه ترین یافته ها در حیطه علم روماتولوژی در این سمینار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.