با کمال مسرت به اطلاع فرهیختگان و دانش پژوهان محترم می رساند سمینار یک روزه تبهای دوره ای در کودکان به تاریخ پنج شنبه نهم مهر ماه 9/7/1394  در تالار قایم بیمارستان کودکان مفید برگزار خواهد شد. ضمن دعوت به حضور سبزتان در این برنامه علمی، به استحضار می رساند آخرین مهلت ارسال مقالات اخر شهریور ماه 1394 به آدرس  vadoodjavadi@yahoo.com  می باشد. در ضمن جهت ثبت نام در سمینار دوستان عزیز می توانند به سامانه آموزش مداوم ircme.ir مراجعه فرمایند.