سارکوئیدوز چگونه درمان میشود؟

سارکوئیدوز چگونه درمان میشود؟

هر کسی که سارکوئیدوز دارد نیاز به درمان ندارد. گاهی بیماری خودبخود تحلیل میرود. اینکه شما نیاز به درمان دارید یا خیر و اینکه نیاز به چه نوع درمانی دارید بستگی به علایم و نشانه های شما، عضو درگیر شده، و عملکرد مناسب عضو درگیر دارد.

اگر بیماری اعضای خاصی را درگیر کند – نظیر چشم، قلب، یا مغز – شما نیازمند درمان خواهید بود حتی اگر هیچگونه علامتی نداشته باشید.

در تمام موارد چه علامت داشته باشید چه نداشته باشید شما جهت مراقبت مداوم باید به پزشک روماتولوژیست یا ریه مراجعه داشته باشید. پزشکتان شما را مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا مطمئن شود که بیماری به اعضا و جوارح شما آسیب نرسانده باشد. برای مثال ممکن است شما نیاز به انجام دوره ای تست عملکرد ریه ( اسپیرومتری) جهت اطمینان از کارکرد مناسب ریه ها داشته باشید.

اگر بیماری در حال پیشرفت نباشد، پزشک شما ممکن است شما را فقط با فواصل ویزیت نزدیک بدون دارو تحت مراقبت داشته باشد؛ اما اگر بیماری شروع به بدتر شدن کند، پزشک شما ممکن است شروع به درمان کند.

اهداف درمان عبارتند از:

بهبود علایم

بهبود عملکرد عضو درگیر

کنترل التهاب و کاستن اندازه گرانولوم

پیشگیری از فیبروز ریه در صورت درگیری ریه ها

/ 0 نظر / 199 بازدید