سخنرانی در کنگره قریب

به لطف خداوند پانل روماتولوژی سی و ششمین کنگره کودکان دکتر قریب به تاریخ پنجشنبه سوم اردی بهشت ماه در سالن کنفرانس کتابخانه ملی با حضور اساتید این رشته برگزار گردید. در این پانل که اختصاص به بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک کودکان و نوجوانان داشت، اینجانب نیز بعنوان هیئت رئیسه و سخنران حاضر و سخنرانی خود را تحت عنوان تظاهرات عصبی روانی بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک  ارائه دادم.

/ 1 نظر / 49 بازدید